℡(0533) 69-5380, E-mail:g-machicen-@ric.hi-ho.ne.jp